dijous, 26 de setembre del 2019

Benvinguts a 2n d'ESO!

A Física i Química de 2n treballarem amb el següent material:
- Fulls de quadres
- Bolígrafs blau, negre pels enunciats i les explicacions
- Bolígraf vermell per corregir els exercicis
- Llapis per fer els exercicis
- Calculadora

A Física i Química de 2n tindrem un dossier el qual completarem amb les explicacions i exercicis del llibre, però també amb explicacions extres de la professora. És a dir, no podrem estudiar només del llibre.
El dossier haurà de portar la data a cada pàgina i una numeració.
Aquest dossier s'haurà de presentar el dia del control.

També haurem de fer una llibreta d'estudi que caldrà presentar el dia del control. En aquesta llibreta posarem:
- Esquemes o resum de la teoria de la unitat.
- Exercicis pràctics del llibre

Quan fem pràctiques de laboratori caldrà entregar un informe per parella o grup (depenent de la pràctica).

Durant aquest curs farem les següents unitats:
1)La ciència i la mesura
2)Els estats de la matèria
 3)La diversitat de la matèria
4) La taula periòdica dels elements (Aquesta no apareix al llibre)
5)Forces
6)El moviment
7)L’energia