dimecres, 13 de novembre del 2019

PRÀCTICA UNITAT 2

Aquesta és la pràctica que farem durant la propera setmana a classe. PRÀCTICA

dimecres, 30 d’octubre del 2019

UNITAT 2. Simulador de la teoria cinètica

A classe em estat utilitzant aquest simulador per tal d'explicar els canvis d'estat amb ajuda de la teoria cinètica. Si voleu, el podeu utilitzar a casa per tal d'estudiar i acabar de comprendre la matèria.

Només cal entrar al link següent i fer clic a descarregar el simulador:

dimecres, 2 d’octubre del 2019

Unitat 1. Repàs de canvis d'unitat...

Aquí teniu exercicis amb solució per tal de practicar els factors de conversió a la llibreta d'estudi.

EXERCICIS EXTRES PER FER A LA LLIBRETA D'ESTUDI

dijous, 26 de setembre del 2019

Benvinguts a 2n d'ESO!

A Física i Química de 2n treballarem amb el següent material:
- Fulls de quadres
- Bolígrafs blau, negre pels enunciats i les explicacions
- Bolígraf vermell per corregir els exercicis
- Llapis per fer els exercicis
- Calculadora

A Física i Química de 2n tindrem un dossier el qual completarem amb les explicacions i exercicis del llibre, però també amb explicacions extres de la professora. És a dir, no podrem estudiar només del llibre.
El dossier haurà de portar la data a cada pàgina i una numeració.
Aquest dossier s'haurà de presentar el dia del control.

També haurem de fer una llibreta d'estudi que caldrà presentar el dia del control. En aquesta llibreta posarem:
- Esquemes o resum de la teoria de la unitat.
- Exercicis pràctics del llibre

Quan fem pràctiques de laboratori caldrà entregar un informe per parella o grup (depenent de la pràctica).

Durant aquest curs farem les següents unitats:
1)La ciència i la mesura
2)Els estats de la matèria
 3)La diversitat de la matèria
4) La taula periòdica dels elements (Aquesta no apareix al llibre)
5)Forces
6)El moviment
7)L’energia